Bài Đọc Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm A – Lễ Thánh Gia – 29/12/2019