Bài Đọc Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm A – Lễ Thánh Gia – 29/12/2019