Thánh Phi-líp-phê Tông Đồ

Thánh Phi-líp-phê Tông Đồ (Saint Philips) (tử đạo khoảng năm 80 SCN) là một trong số mười hai tông đồ của Chúa Giê-su. Theo truyền thống Giáo Hội, ông là vị tông đồ rao giảng Tin Mừng ở Hy-lạp, Xy-ri và Phy-ghi-a. Ngày lễ kính Thánh Phi-líp-phê là ngày 3 tháng 5, cùng ngày với Thánh Gia-cô-bê Hậu (Gia-cô-bê con ông An-phê).

Thánh Phi-líp-phê Tông Đồ

Thánh Phi-líp-phê Tông Đồ – Tranh của danh họa Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Thánh Phi-líp-phê trong Kinh Thánh Tân Ước

Các sách Phúc Âm đều nhắc đến Thánh Phi-líp-phê trong danh sách mười hai tông đồ của Chúa Giê-su. Tin mừng Gio-an thuật lại rằng ông đã được Chúa kêu gọi khi Người tới miền Ga-li-lê. Ông là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. Sau khi được kêu gọi, ông đã giới thiệu Chúa cho ông Na-tha-na-en. Trong cuốn sách Cuộc đời các thánh của linh mục, nhà viết tiểu sử Alban Butler (1710-1773), ông là người có mặt tại Tiệc cưới Ca-na (Ga 2,1-12).

Trong bốn cuốn Tin mừng thì Tin mừng Gio-an nói về ông nhiều hơn cả. Khi làm phép lạ khiến bánh và cá hóa ra nhiều, Chúa đã hỏi ông về cách làm thế nào kiếm ra số bánh nuôi đủ số người đang có mặt, chỉ tính riêng số đàn ông đã có tới năm ngàn người (Ga 6,5-7). Trong Ga 12,20-22, ông đã báo cho Chúa Giê-su về những người Hy-lạp muốn gặp Người. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ông biết tiếng Hy-lạp vì bản thân tên ông cũng là một cái tên Hy-lạp. Tại bữa Tiệc Ly, chính ông là người xin Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ thấy Chúa Cha. Nhờ đó, các môn đệ được Chúa dạy về sự hiệp nhất giữa Người với Chúa Cha (Ga 14,8).

Sự nhầm lẫn với Thánh Phi-líp-phê Nhà truyền giáo

Có rất nhiều người, trong đó có cả học giả Êu-sê-bi-ô của Xê-da-rê (260/265 – 339/340) đã nhầm lẫn Thánh Phi-líp-phê Tông Đồ với Thánh Phi-líp-phê Nhà truyền giáo, người xuất hiện nhiều trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 6,5; 8,26-40; 21,8-9). Đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thánh Phi-líp-phê trong truyền thống Ki-tô Giáo

Cuộc đời của Thánh Phi-líp-phê xuất hiện chủ yếu trong các cuốn sách phi kinh điển thời Giáo Hội sơ khai như cuốn Công Vụ Thánh Phi-líp-phê. Cuốn sách được cho là viết bởi một tác giả vô danh cùng thời với học giả Êu-sê-bi-ô của Xê-da-rê. Cuốn sách thuật lại hành trình truyền giáo của thánh nhân cùng với Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la và Thánh Ba-tô-lô-mê-ô ở Hy-lạp, Xy-ri và Phy-ghi-a. Phần phụ lục của cuốn sách ghi lại rằng nhờ lời rao giảng và sự chữa lành, ông đã cải đạo cho vợ viên thị trưởng thành phố Hi-ê-ra-pô-li. Vì lẽ đó, viên thị trưởng này đã nổi giận và tra tấn ông cùng với hai vị thánh đồng hành. Ông và Thánh Ba-tô-lô-mê-ô sau đó bị đóng đinh trên thánh giá treo ngược. Ông đã rao giảng ngay trên cây thánh giá và lời rao giảng đã khiến đám đông muốn thả ông xuống. Nhưng ông đã xin họ đừng làm vậy và chịu tử đạo trên cây thánh giá.

Một truyền thông khác cho rằng ông đã bị chém đầu cũng tại thành phố Hi-ê-ra-pô-li.

Thánh tích của thánh nhân hiện đang đặt dưới hầm mộ ở nhà thờ Các Thánh Tông Đồ tại Rô-ma.