Các thánh nói về sự chết và phần rỗi đời đời

Chúa Giê-su sống lại

Chúng ta đừng xin được sống thêm để đền tội. Lãnh nhận cái chết trong vui tươi thực sự thì giá trị hơn mọi việc đền tội.
– Thánh An-phong-sô


Khi chết, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử căn cứ trên tình yêu.
– Thánh Gio-an Thánh Giá


Kẻ nào suốt đời ăn ở hoang đàng thì chẳng hề được chết lành bao giờ.
– Thánh Giê-rô-ni-mô


Khi thấy một người chết “bất đắc kỳ tử” thì ai cũng giật mình, song biết bao người lại liều mình chết cách hiểm nghèo như thế trong tình trạng tội lỗi, mà chẳng hề biết sợ hãi.
– Thánh An-phong-sô


Sự chết không chỉ là mút cùng của mọi sự cực khổ mà còn là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.
– Thánh Bê-na-đô


Sự chết đến như kẻ trộm, nếu nó gặp người ngủ mê thì giết chết, lấy hết của cải và quăng xuống Hỏa ngục. Nhưng nếu nó gặp người tỉnh thức, nó sẽ chào hỏi hiền hòa như Thiên thần đem tin mà nói: “Hỡi bạn! Chúa đợi bạn đến dự tiệc vui, bạn hãy đi, tôi xin dẫn bạn đến nước phúc vinh mà bạn hằng mong chờ”.
– Thánh Tô-ma Vi-la


Tội trọng mới là điều đáng sợ, còn sự chết thì không nên sợ làm gì.
– Thánh Am-brô-si-ô


Tôi vẫn nhắc và sẽ nhắc đi nhắc lại rằng: Phần rỗi chúng ta hệ tại lời cầu nguyện; phải, chúng ta hãy cầu nguyện, đừng nhàm chán bao giờ, vì nhờ cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu rỗi, không cầu nguyện sẽ phải hư đi; vì cầu nguyện mà nay các Thánh đang hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng; vì bỏ cầu nguyện mà nay tội nhân đang bị trầm đọa trong Hỏa ngục.
– Thánh An-phong-sô


Kẻ nào tin có sự đời đời mà không lo sống thánh thiện, thì nên giam vào nhà thương điên.
– Chân phước A-vi-la


Thật lạ! Phần rỗi thì muốn, nhưng tội lỗi lại không muốn bỏ. Tự lên án cho mình xuống Hỏa ngục mà lại trông cậy được rỗi linh hồn.
– Thánh An-phong-sô


Việc quan trọng ta phải lo là sự sống đời đời. Việc này không giống việc mua bán nhà cửa thế gian, rộng hẹp, nóng mát thế nào cũng được. Song nó là việc vĩnh viễn. Ngày mai ta phải ở trong hai nơi: hoặc ở nơi bình an sung sướng và sum vầy cùng các thánh; hoặc ở nơi vực sâu khốn nạn và làm tôi tớ ma quỷ. Ở chốn ấy bao lâu? Không phải chỉ ở hai ba chục năm, nhưng là ở muôn đời muôn kiếp.
– Thánh Êu-kê


Phần rỗi đời đời rất quan trọng nên dẫu có lo mấy cũng chẳng bao giờ quá.
– Thánh Bê-na-đô


Chúa có hứa phần thưởng cho người lúc đầu có lòng yêu mến Chúa, nhưng ai đó bền đỗ đến cùng mới được hưởng.
– Thánh Bê-na-đô


Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không mong danh vọng trần thế.
– Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện


Đền tội cho kẻ đã chết thì đẹp lòng Chúa hơn đền tội cho người còn sống vì người đã chết ở trong tình trạng khẩn thiết hơn, họ không còn tự giúp mình được như người còn sống.
– Thánh Tô-ma A-qui-nô


Hình phạt của các tội nhân trong Hỏa ngục rất kinh khủng, rất nhiều và rất gay gắt, lại không hề được một chút an ủi và nỗi đau khổ càng cứ tăng mãi cho đến đời đời.
– Thánh Rô-béc-tô Ba-la-mi-a-nô