Các thánh nói về việc cầu nguyện và tham dự Thánh lễ

Chúa Giê-su cầu nguyện

Ta nói với Chúa khi cầu nguyện; ta nghe Chúa phán dạy khi đọc Lời Chúa.
– Thánh Ambrôsiô


Hỡi các Kitô hữu, hãy biết cho rằng Thánh lễ là hành vi thờ phượng thánh thiện nhất. Anh chị em không thể làm được một việc nào sáng danh Thiên Chúa hoặc đem lại ơn ích cho linh hồn anh chị em cho bằng việc sốt sắng và thường xuyên tham dự Thánh lễ.
– Thánh Phê-rô Julianô Eymard


Một Thánh Lễ khi còn sống có ích lợi cho chúng ta hơn một ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời.
– Thánh An-sen-mô


Người ta được nhiều công phúc khi dự Lễ sốt sắng, hơn khi người ta bố thí tất cả của cải mình có cho người nghèo, và hơn đi hành hương trên khắp thế giới.
– Thánh Bê-na-đô


Nếu được Mẹ Ma-ri-a nâng đỡ, nhất định bạn không sa ngã. Nếu được Mẹ Ma-ri-a bênh vực, nhất định bạn không lo ngại điều gì. Nếu được Mẹ Ma-ri-a dẫn đường, nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt. Nếu được Mẹ Ma-ri-a ủng hộ, nhất định bạn sẽ được cứu rỗi.
– Thánh Bê-na-đô


Ai không được Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ, thì cũng chẳng xứng đáng được Thiên Chúa làm Cha.
– Thánh Louis Montfort


Thánh Giuse là vị thánh mà không ai đến cầu xin phải về không, mà không được thánh nhân nhận lời.
– Thánh Tê-rê-sa A-vi-la