1

H. Chủ đề mục vụ của Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2024 là gì?

T. Với mục đích đưa quyết nghị của Công Nghị Tổng Giáo Phận 2022 áp dụng vào đời sống đức tin, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi sống chủ đề mục vụ năm 2024 là: “Canh Tân Đời Sống Đức Tin Các Ban-Hội Đoàn”.

Lên đầu trang