10

H. Các ban- hội đoàn làm việc tông đồ là gì?

T. Là các thành viên trong hội đoàn tham gia có trách nhiệm vào sứ vụ của Giáo Hội; sứ vụ loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô như nguồn hy vọng cho mọi người và như nguồn mạch canh tân cho xã hội (x. CTĐSĐT 639).

Lên đầu trang