12

H. Các ban- hội đoàn có những nhiệm vụ cơ bản nào?

T. Mỗi hội đoàn đều có bốn nhiệm vụ cơ bản này:

– Một là sống theo linh đạo hay tinh thần của thánh Bổn mạng, và thực hiện nội qui mà hội đoàn đã đề ra;

– Hai là hiệp nhất nâng đỡ nhau sống đức tin, đức cậy và đức ái;

– Ba là can đảm dấn thân góp phần vào việc xây dựng giáo xứ và Hội Thánh, về tinh thần cũng như vật chất;

– Bốn là hăng say học hỏi Lời Chúa và giáo lý, để có thể làm chứng tá cho Chúa nơi môi trường sống của mình.

Lên đầu trang