13

H. Vai trò của các ban- hội đoàn giúp các thành viên nên thánh qua việc sống Bí tích Rửa Tội là gì?

T. Các hội đoàn cần giúp các thành viên sống bốn điều này:

– Một là sống ơn gọi nên thánh của Bí tích Rửa Tội;

– Hai là sống theo phẩm giá “con Thiên Chúa”, trong Chúa Kitô, và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần;

– Ba là sống hiệp thông với Hội Thánh trong tư cách là chi thể trong một thân thể Đức Kitô;

– Bốn là tham gia vào chức năng Tư tế, Ngôn sứ, và Vương giả của Chúa Kitô (x. CTĐSĐT 114-128).

Lên đầu trang