14

H. Các ban- hội đoàn có những hình thái nào?

T. Hội đoàn cơ bản có hai dạng này:

– Một là Hội đoàn tư: Do các tín hữu thỏa thuận với nhau thành lập hội. Nhưng nếu hội đoàn tư này được nhà chức trách trong Giáo Hội can thiệp và phê chuẩn thì trở thành Hội đoàn công.

– Hai là Hội đoàn công: Do nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội thành lập (x. CTĐSĐT 644).

Lên đầu trang