16

H. Năm đặc điểm nhận dạng các ban- hội đoàn còn có ý nghĩa gì nữa không?

T. Năm đặc điểm này còn giúp ích cho các tín hữu thiết lập hội đoàn đúng với chỉ dẫn của Giáo Hội, đó cũng là những mục đích mà các hội đoàn phải theo đuổi; cũng như dễ dàng nhận dạng những hội đoàn nào là đích thực Công giáo. Qua đó, nhà chức trách có thể cổ võ và phát triển những hội đoàn đích thực, hoặc giải tán những hội đoàn nào đi ngược với các đặc điểm trên.

Lên đầu trang