19

H. Đặc điểm thứ ba: “Hiệp thông chặt chẽ và mãnh liệt với Đức Giáo hoàng và Đức Giám mục” là thế nào?

T. Là bằng sự xác tín của mình, làm chứng về sự hiệp thông vững chắc và mãnh liệt, trong tình con thảo với Đức Giáo hoàng là trung tâm hiệp nhất vĩnh cửu và hữu hình của Giáo Hội phổ quát, và với Đức Giám mục là nguyên lý hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương, và trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tổ chức tông đồ trong Giáo Hội. Sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng và Đức Giám mục phải được bày tỏ qua thái độ sẵn sàng thẳng thắn đón nhận những giáo huấn về giáo lý và những chỉ dẫn mục vụ của các ngài. (x. TH THGD 30).

Lên đầu trang