23

H. Hội dòng ba là gì?

T. Những hội đoàn bao gồm các thành viên sống giữa đời nhưng thông dự vào tinh thần của một hội dòng, sống đời tông đồ và tiến đến sự trọn lành Kitô giáo dưới sự điều hành tối cao của hội dòng đó, thì được gọi là dòng ba, hay bằng một danh xưng thích hợp khác. (x. GL 303).

Lên đầu trang