24

H. Ai là người giám sát các hiệp hội Kitô hữu?

T. Tất cả mọi hiệp hội Kitô hữu đều được đặt dưới sự giám sát của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội (Đức Giám mục), nhà chức trách này quan tâm đến sự toàn vẹn của đức tin và sự bảo toàn của phong hóa trong hiệp hội, và liệu sao kỷ luật của Giáo hội không bị lạm dụng (x. GL 305).

Lên đầu trang