25

H. Các ban- hội đoàn do giáo dân khởi xướng hoạt động dưới sự hướng dẫn của ai?

T. Các hội đoàn do giáo dân khởi xướng, nếu hoạt động rộng rãi trong giáo phận thì phải trình Đức Giám mục Giáo phận; nếu chỉ hoạt động trong giáo xứ thì phải trình cho cha xứ biết và theo sự hướng dẫn, giám sát của các ngài (x. CTĐSĐT 657).

Lên đầu trang