26

H. Các ban- hội đoàn có tính quốc tế và các hội đoàn theo linh đạo Hội dòng sẽ hoạt động theo quy chế nào?

T. Họ sẽ hoạt động theo quy chế riêng nhưng cần được sự hướng dẫn bởi các giáo sĩ, tu sĩ của các Dòng và chịu sự giám sát của Bề trên Giáo phận cũng như các cha xứ nơi có hội đoàn đó hiện diện (x. CTĐSĐT 658)

Lên đầu trang