28

H. Các ban- hội đoàn công cấp Giáo phận sẽ sinh hoạt theo quy chế nào và cần được hướng dẫn như thế nào?

T. Các hội đoàn công cấp Giáo phận hoạt động theo quy chế đã được Bề trên Giáo phận phê duyệt và cần được hướng dẫn bởi một cha linh hướng do Bề trên Giáo phận chỉ định (x. CTĐSĐT 659, 661).

Lên đầu trang