31

H. Một hội đoàn cấp quốc tế hay trực thuộc một Dòng tu muốn được phép hoạt động trong Giáo phận cần có những điều kiện gì?

T. Cần hội tụ hai điều kiện này:

– Một là cần có phép minh nhiên bằng văn bản của Đức giám mục giáo phận.

– Hai là cần có phép minh nhiên của cha xứ (x. CTĐSĐT 664).

Lên đầu trang