34

H. Ban- hội đoàn có được tự ý phổ biến các sách báo tài liệu mà chưa được kiểm duyệt không?

T. Các ban- hội đoàn không được phổ biến các sách, báo, tài liệu không được kiểm duyệt, vì có những tài liệu chứa những nội dung sai lạc với đức tin Công giáo (x. CTĐSĐT 667).

Lên đầu trang