36

H. Các hội viên trong ban- hội đoàn được hưởng những quyền lợi gì?

T. Mọi hội viên đều có quyền được hưởng mọi ân huệ thiêng liêng do ban- hội đoàn đem lại. Đặc biệt, ban điều hành sẽ tổ chức đến chia vui sẻ buồn với hội viên và gia đình hội viên khi họ gặp những biến cố trong cuộc sống.

Lên đầu trang