39

H. Đâu là bước đầu tiên của việc canh tân các ban- hội đoàn?

T. Bước đầu tiên của việc canh tân là giúp các hội viên ý thức mục đích của việc tham gia các hội đoàn, mạnh dạn bỏ bớt những sinh hoạt thuần kiểu lễ hội, đồng thời tăng cường các sinh hoạt đạo đức: tham gia các giờ kinh, các Thánh Lễ được dành riêng cho hội. Trước Thánh Lễ bổn mạng, tổ chức tuần Tam Nhật để hội viên suy gẫm gương sáng của thánh Quan Thầy, dọn mình xưng tội rước lễ… (CTĐSĐT 648).

Lên đầu trang