40

H. Để canh tân đời sống các tín hữu nói chung và các hội đoàn nói riêng, công đồng Vaticanô II đã nêu lên tầm quan trọng của Bí tích nào?

T. Công đồng Vaticanô II đã nêu lên tầm quan trọng hàng đầu của Thánh Lễ trong việc canh tân đời sống các tín hữu và các hội đoàn. Vì Bí tích Thánh Thể thông ban và nuôi dưỡng trong người tín hữu đức ái đối với Thiên Chúa và loài người. Nhân đức này là linh hồn cho mọi hoạt động tông đồ (x. LG 33).

Lên đầu trang