41

H. Lời Chúa có vai trò nào đối với việc canh tân hoạt động của các ban- hội đoàn?

T. Đời sống đạo đức của các hội viên sẽ được nâng lên một mức cao hơn nếu đưa vào trong hoạt động của mình một thời gian dành cho việc học, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Vì “đời sống thiêng liêng sẽ được đổi mới nhờ thêm lòng sùng kính với Lời Chúa, là lời “hằng tồn tại muôn đời” (Is 40,8; 1Pr 1,23-25; x. DV 26).

Lên đầu trang