42

H. Hội viên các ban- hội đoàn có thể học hỏi và suy gẫm Lời Chúa bằng những cách thức nào?

T. Có những cách thức này:

– Một là sử dụng chính bản văn Thánh Kinh, cùng với các sách hỗ trợ việc tìm hiểu và suy gẫm Lời Chúa.

– Hai là sử dụng các phương tiện truyền thông để tìm kiếm các bài suy niệm Lời Chúa hằng ngày trên trang mạng của các giáo phận.

– Ba là sử dụng các audio hoặc video chương trình học hỏi Thánh Kinh (CTĐSĐT 650).

Lên đầu trang