43

H. Việc học giáo lý có tầm quan trọng thế nào đối với việc canh tân ban- hội đoàn?

T. Việc đào sâu giáo lý của Hội thánh Công giáo giúp đức tin của các hội viên không dừng lại ở lứa tuổi thiếu niên, hoặc khi chịu phép Thêm sức, nhưng sẽ trưởng thành cùng với tuổi đời. Hơn nữa, mục đích tối hậu của giáo lý là đặt một người nào đó không chỉ tiếp xúc, mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô: chỉ mình Ngài mới có thể dẫn con người đến tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và làm cho chúng ta được thông dự vào sự sống của Ba Ngôi (x. Hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020, số 75).

Lên đầu trang