44

H. Những yếu tố nào có thể khiến ban-hội đoàn bị biến chất?

T. Khi hoạt động của các hội đoàn không còn trung thành với mục đích nguyên thuỷ là thánh hoá bản thân và dấn thân hoạt động tông đồ. Khi ấy, hoạt động của hội đoàn không còn được bén rễ trong đời sống thiêng liêng, thay vào đó chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài hoặc mang nặng tính thế tục: vào hội để có đồng phục đẹp, có vị trí trong các đoàn rước, hay để có chỗ đứng đặc biệt trong giáo xứ. Hội đoàn cũng bị biến chất khi công việc tông đồ mất đi tính Giáo hội, thay vào đó dần biến thành những sinh hoạt của một tổ chức xã hội (CTĐSĐT 647-648).

Lên đầu trang