45

H. Theo văn kiện công nghị TGP Hà Nội, có những hình thức canh tân các ban-hội đoàn nào?

T. Có bốn hình thức này:

– Một là kín múc ân sủng từ nguồn mạch Thánh Thể và Lời Chúa.

– Hai là yêu mến và siêng năng học hỏi giáo lý Hội Thánh Công giáo.

– Ba là đẩy mạnh tinh thần truyền giáo và thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.

– Bốn là thực thi lòng thương xót qua các nghĩa cử bác ái.

Lên đầu trang