46

H. Những việc làm cụ thể nào cho sứ vụ loan báo Tin Mừng nơi các ban- hội đoàn?

T. Trước hết là loan báo Tin mừng bằng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại, cho người ngoại giáo nhận được ánh sáng Chúa Kitô. Hình thức thứ hai là trở thành chứng nhân cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Như lệnh truyền của Chúa Giêsu: “anh em sẽ là chứng nhân của Thầy khắp cùng thế giới” (x. Cv 1,8; CTĐSĐT 654).

Lên đầu trang