47

H. Tại sao các ban- hội đoàn phải đẩy mạnh tinh thần truyền giáo?

T. Vì “Tự bản chất, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, theo ý định của Thiên Chúa Cha” (x. Ad Gentes, số 2). Đồng thời, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người tín hữu cũng đón nhận sứ mạng làm cho muôn dân nhận biết Chúa (x. Mc 16, 15). Vì thế, các hội đoàn phải ý thức việc truyền giáo là bổn phận gắn liền với ơn gọi trở nên người Kitô hữu trong lòng Giáo Hội. Từ đó, việc truyền giáo phải trở thành một trong những mục đích hoạt động của các hội đoàn (x. CTĐSĐT 515).

Lên đầu trang