48

H. Động lực nào giúp thúc đẩy việc truyền giáo nơi các ban- hội đoàn?

T. Động lực thúc đẩy việc truyền giáo xuất phát từ chính tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4; CTĐSĐT, số 508). Các thành viên trong hội đoàn cần đón nhận và để chính tình yêu ấy thúc bách tôi (x. 2Cr 5, 14) ra đi và làm cho mọi người được tham dự vào sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Thần Khí tình yêu của các Ngài (x. CTĐSĐT 508)

Lên đầu trang