5

H. Bản chất của các ban- hội đoàn là gì?

T. Bản chất ban hội đoàn là một cộng đoàn Kitô hữu được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng thiết lập sự hiệp thông trong Hội Thánh, để các thành viên trong hội đoàn cùng nhau xây dựng giáo xứ và Hội Thánh là Nhiệm thể Chúa Kitô.

Lên đầu trang