50

H. Theo văn kiện công nghị TGP Hà Nội, có những hình thức bác ái cụ thể nào cho việc canh tân các ban- hội đoàn?

T. Một là bác ái với người tội lỗi bằng việc cầu nguyện cho họ sớm được ăn năn trở lại, cũng như năng gần gũi khuyên nhủ họ sám hối và lãnh nhận các Bí tích. Hai là bác ái bằng việc phân công hay cổ vũ hội viên thăm viếng những người ốm đau bệnh tật, già cả neo đơn; an ủi và trợ giúp một số việc mà chính họ không thể tự lo được, không phân biệt lương giáo. (CTĐSĐT 656).

Lên đầu trang