52

H. Các ban- hội đoàn cần thực thi tinh thần phục vụ như thế nào?

T. Thập giá của Đức Giêsu khẳng định với chúng ta rằng, vương quyền của Ngài là yêu thương và phục vụ, “vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”(x. Mc 10,54). Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi tín hữu cũng trở thành công dân của vương quốc ấy, đồng thời được lãnh nhận chức vương giả của Đức Kitô. Vì thế, mỗi thành viên trong hội đoàn được mời gọi sống tinh thần phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường như Chúa Giêsu qua lời mời gọi “hãy rửa chân cho nhau” (x. Ga 13, 14).

Lên đầu trang