53

H. Các ban- hội đoàn thực hiện mục đích thánh hoá bản thân như thế nào?

T. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi “anh em hãy nên hoàn thiện” (Mt 5,48), nhưng Ngài còn chỉ cho chúng ta con đường hoàn thiện ấy qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày. Chính Chúa Giêsu đã chu toàn bổn phận với gia đình, với Đền Thờ, với Do Thái giáo, nhất là bổn phận với Thiên Chúa Cha. Vì thế, các hội đoàn có thể thánh hoá bản thân nhờ việc chu toàn các bổn phận của mình trong yêu thương. Đó là yêu mến Thánh lễ và chuyên chăm học hỏi suy gẫm Lời Chúa; đào sâu giáo lý, tích cực và sáng tạo trong hoạt động truyền giáo, say mê loan báo Tin Mừng và kiên nhẫn trong việc thực thi giới luật yêu thương phục vụ.

Lên đầu trang