54

H. Các ban- hội đoàn thực hiện mục đích hoạt động Tông đồ như thế nào?

T. Hoạt động tông đồ là thông phần vào sứ mạng cứu độ của Giáo Hội. Người giáo dân, với những ân huệ đã lãnh nhận nơi các Bí tích, phải trở nên chứng nhân và dụng cụ cho sứ mạng cứu độ của Giáo Hội (x. LG 33). Như thế, các thành viên của hội đoàn có thể thực hiện hoạt động tông đồ của mình trước hết, bằng việc sống chứng nhân trong môi trường sống của mình. Đồng thời trở nên “dụng cụ” của Thần Khí trong việc đẩy mạnh sứ mạng truyền giáo và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Lên đầu trang