56

H. Tại sao các ban- hội đoàn phải sống tinh thần hiệp thông với nhau?

T. Tông huấn Kitô hữu giáo dân khẳng định: “Trong Hội Thánh, mỗi người nâng đỡ các người khác và các người khác nâng đỡ họ” (x. TH THGD 11), đồng thời sứ mạng của Giáo hội không dành riêng cho một vài cá nhân hay bất kỳ hội nhóm nào. Bởi lẽ, vườn nho của Thiên Chúa luôn mở ra với mọi người: “cả các anh nữa cũng hãy vào làm vườn nho cho tôi!” (Mt 20,4). Vì thế, các hội đoàn phải sống hiệp thông để nâng đỡ và cùng nhau thực hiện sứ mạng của Giáo Hội là trở nên “muối và ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5, 13.14).

Lên đầu trang