6

H. Các ban- hội đoàn thể hiện điều gì?

T. Các hội đoàn thể hiện mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội, sự phong phú thiêng liêng của đời sống các tín hữu. Như Sắc lệnh về Hoạt động Tông đồ Giáo dân số 18 viết: “Việc tông đồ của các hội đoàn là một dấu chỉ hiệp thông và hiệp nhất của Giáo Hội trong Đức Kitô” (x. CTĐSĐT 638).

Lên đầu trang