8

H. Các ban- hội đoàn có những mục đích chính nào?

T. Các ban- hội đoàn có hai mục đích chính này:

– Một là thánh hoá bản thân;

– Hai là làm việc tông đồ (x. CTĐSĐT 640).

Lên đầu trang