9

H. Các ban- hội đoàn giúp hội viên thánh hoá bản thân thế nào?

T. Nhờ ân sủng của bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu được tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, và đồng thời cũng được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48). Hội viên cần kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa là Đấng Thánh (x. Is 6, 6), qua phụng vụ, các bí tích, nhất là qua việc cử hành Thánh Thể. Trong hội đoàn các thành viên sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau; là nơi nâng đỡ nhau trên con đường tiến tới sự trọn lành (x. CTĐSĐT 639).

Lên đầu trang