Các Lời Nguyện Vắn Tắt

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tin cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Xin cầu cho chúng con

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Xin cầu cho chúng con.

Lên đầu trang