Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lên đầu trang