Kinh Lạy Thánh Mẫu

Lạy Thánh Mẫu Ma-ri-a là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

Lên đầu trang