Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 3

Câu 4. Theo Thánh Mác-cô, Chúa Giê-su là người hỏi dân Do-thái về việc chữa bệnh trong ngày sa-bát, nhưng Thánh Mát-thêu thì nói rằng chính những người Do-thái đã hỏi Người: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát không?” (Mt 12,10). Khó khăn này có thể giải thích như sau: Đầu tiên, người Do-thái đưa ra câu hỏi cho Chúa Giê-su và Người biết rõ họ hỏi thế là để tố cáo Người. Người lệnh cho người bại tay trỗi dậy, đặt anh ta ra giữa họ và hỏi: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”.

Câu 17. Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi – Cái tên này phù hợp với hai anh em Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an vì sự nhiệt thành của hai ông. Trong Lc 9,54, khi thấy dân một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa, hai ông đã hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?”. Thánh Gia-cô-bê sau này trở thành vị tông đồ đầu tiên tử đạo, còn Thánh Gio-an cũng chịu nhiều đau khổ vì đức tin. Ngoài ra, việc Chúa Giê-su đặt tên riêng cho ba vị trong số các tông đồ cũng phần nào thể hiện tình cảm đặc biệt mà Người dành cho họ.

Câu 23. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí – Trong số này, chắc chắn không có Đức Ma-ri-a, vì Mẹ không bao giờ hoài nghi về Chúa Giê-su và sứ vụ rao giảng của Người. Còn với những người anh em, bà con của Chúa, có hai cách giải thích như sau:

1. Họ nói như vậy là để dễ dàng đưa Người ra khỏi đám đông và những kẻ thù địch.

2. anh em Người không tin vào Người (Ga 7,5). Đây là điều bình thường, không gây sốc và giúp ích cho hành trình đức tin của chúng ta, bởi lẽ sứ vụ rao giảng và ý định cứu độ của Chúa Giê-su không phải lúc nào cũng được người khác chấp nhận và ủng hộ, trong đó, có cả những người họ hàng hay các môn đệ Người (Ga 6,66). Nếu chúng ta chọn đi theo Chúa, chúng ta, nhất là các tân tòng, cũng phải sẵn sàng đương đầu với những sự nhạo cười, phản đối, và thậm chí là thù địch từ chính những người thân xung quanh. Vì Chúa nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà” (Mt 10,34-36).

Câu 22. Trong Mt 12,22, chúng ta biết rằng lời lẽ phạm thánh này đã được thốt ra sau khi Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm.

Câu 24-27. Xem chú giải Mt 12,25.29.

Câu 29. mắc tội muôn đời – Tức là sẽ phải chịu hình phạt đời đời. Xem thêm chú giải Mt 12,31-32.

Câu 32. anh em Đức Giê-su – Họ không phải là con của Đức Ma-ri-a và anh em ruột của Chúa Giê-su, cũng không phải con của Thánh Giu-se và người vợ trước đây như một số người giả thuyết, nhưng là những người anh em họ của Chúa và là con của những người họ hàng với Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se.

Câu 33. Chúa Giê-su dạy chúng ta cần phải luôn luôn ưu tiên mối tương quan đối với Thiên Chúa lên trước những mối quan hệ trần thế khác, dù là cha mẹ hay anh em, họ hàng.

Scroll to Top