Chân Phước Bartolo Longo, người của chuỗi Mân Côi

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, có rất nhiều vị thánh có quá khứ được coi là “bất hảo”. Con đường hoán cải để trở nên thánh thiện và được tôn vinh của họ giống...