Chân Phước Bartolo Longo, người của chuỗi Mân Côi

Bartolo Longo sinh ngày 10 tháng 2 năm 1841 tại thị trấn nhỏ Latiano, gần Brindisi ở miền nam nước Ý trong một gia đình Công Giáo giàu có. Cha mẹ của anh…