Đức tin và lý trí – Triết gia Peter Kreeft

Lược dịch từ cuốn sách cùng tên dựa theo các bài giảng của triết gia Công Giáo Peter Kreeft, Giáo sư triết học tại Đại học Boston, Hoa Kỳ.


Bài 1: Tôn giáo là gì? Tại sao nghĩ về nó lại là điều đáng giá?