Chương II. Truyền thống cầu nguyện (Giáo lý số 2650 – 2696)

2650 75. Kinh nguyện không chỉ là một ngẫu hứng nội tâm: phải muốn, mới cầu nguyện được. Biết những gì Kinh Thánh mặc khải về cầu nguyện chưa đủ, chúng ta còn phải học cầu nguyện nữa. Trong “Hội Thánh là cộng đoàn đức tin và cầu nguyện”, chính Chúa Thánh Thần dạy con cái Thiên Chúa biết cầu nguyện, bằng một Thánh Truyền sống động.

2651 94. Truyền thống cầu nguyện Ki-tô Giáo là một cách thức để Truyền Thống đức tin định hình và phát triển đặc biệt nhờ việc chiêm niệm và học hỏi của các tín hữu, những người ghi nhớ trong lòng những lời đã phán trong nhiệm cục cứu độ; ngoài ra còn nhờ những hiểu biết sâu sắc về thực tại thiêng liêng mà họ cảm nghiệm được.