Chuyên mục: Hỏi Đáp – Thắc mắc

Chuyên mục này giải đáp các câu hỏi về Kinh Thánh và Giáo Lý Công Giáo dựa trên cơ sở thần học và luân lý của Giáo Hội Công Giáo. Các câu trả lời được cung cấp bởi các linh mục, tu sĩ và các học giả Công Giáo trên toàn thế giới.