Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 114

Thiên Chúa cho Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và sông Gio-đan

1 Ha-lê-lui-a. Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang,

2 thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự, Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

3 Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy, sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng.

4 Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

5 Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng?

6 Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên? Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

7 Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển, trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp,

8 Người biến đá tảng thành hồ ao, và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio