Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 125

ĐỨC CHÚA che chở Dân Người

1 Ca khúc lên Đền.

Ai tin tưởng vào CHÚA, khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

2 Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem, CHÚA bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

3 Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác.

4 Lạy CHÚA, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay.

5 Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy, xin CHÚA đuổi đi cùng bọn làm điều ác. Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio