Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 126

Niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa

1 Ca khúc lên Đền.

Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ, trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay!”

3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4 Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio