Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 150

Ca tụng Chúa đi

1 Ha-lê-lui-a! Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.

2 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

3 Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.

4 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa, ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

5 Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền, ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

6 Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào! Ha-lê-lui-a!

Câu
Chương
Sách
Audio